Ви тут

Випуск 28

07/06/17 10:16

УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА: УТОЧНЕННЯ ПОНЯТЬ

Автор: ШИНКАРЕНКО В.Г., докт. екон. наук

УДК  656. 078. 89: 339. 137. 2

C. 5-17.

Проблемі управління конкурентоспроможністю підприємства присвячені наукові праці багатьох учених. Тим часом, дотепер немає єдності думок щодо сутності цього процесу. У зв'язку із цим виникає завдання дозволу виниклих протиріч, неоднозначностей.

У статті одержало подальший розвиток методичного підходу до визначення складного поняття «управління конкурентоспроможністю підприємства». Запропоновано вважати, що «управління конкурентоспроможністю підприємства» це доцільна діяльність, спрямована на підвищення конкурентоспроможності підприємства для досягнення цілей його функціонування.

Ключові слова: управління, конкурентоспроможність, підприємство, ціль функціонування.

ШИНКАРЕНКО В.Г., докт. екон. наук,

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Файли:
01_28.pdf192 K
Випуск 28

Колонка Контенту