Ви тут

Випуск 20

07/18/17 09:27

ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ СТРАТЕГІЧНОЇ СТІЙКОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ АТП

Автор: ФЕДОТОВА І.В., канд. екон. наук

УДК 658.5.012.14

C. 90-102.

Удосконалено методичні основи визначення рівня стратегічної стійкості функціонування АТП, що ґрунтуються на оцінці та аналізі стійкості окремих видів діяльності АТП з використанням апарату теорії нечітких множин, системного та багато­критерійного підходів. Запропоновані методичні основи дозволяють не тільки оцінити стратегічну стійкість АТП та його підсистем, а й проаналізувати зміну стійкості підприємства в динаміці за ряд років.

Ключові слова: стійкість, стратегічна стійкість, види стійкості, система, системний підхід, система показників.

ФЕДОТОВА І.В., канд. екон. наук,

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Файли:
08_05.pdf182 K
Випуск 20

Колонка Контенту