Ви тут

Випуск 26

06/17/17 19:20

ЗМІНИ У БІЗНЕС-ПРОЦЕСАХ ПІДПРИЄМСТВА

Автор: КРИВОРУЧКО О.М., докт. екон. наук

УДК 65.012.2

C. 24-36.

Розроблено теоретико-методичний підхід до проведення змін у бізнес-процесах підприємства при реалізації інтегрованого підходу до застосування методів їх вдосконалення (об’єднання різних методів, в якому основою для реалізації кардинальних методів виступає система менеджменту якості, а безперервні методи використовуються автоматично як складові її елементи). Запропонований підхід базується на основних положеннях теорії організаційних змін (відбір ключових змін по вдосконаленню БП; пріоритетність еволюційних над революційними змінами; використання процесних підходів до управління та ін.). Розроблено: перелік типових видів змін процесу на основі його структури; методичний інструментарій вибору змін за показником результативності. Під час вибору конкретних видів змін оцінюються проблемність бізнес-процесу, сила змін з усунення виявлених проблем, пріоритетність змін, а також можливість їх проведення з урахуванням бар’єрів.

Ключові слова: бізнес-процеси, методи удосконалення бізнес-процесів, зміни у бізнес-процесах, пріоритетність змін.

КРИВОРУЧКО О.М., докт. екон. наук,

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Файли:
2_02.pdf181 K
Випуск 26

Колонка Контенту