Ви тут

Контент

Рецензія на наукову статтю

«____________________________»
назва

 

1. Актуальність проблеми, теми статті
___________________________________________
___________________________________________

2. Відповідність змісту статті її назві ___________________________________________
___________________________________________

3. Відповідність змісту статті тематичному спрямуванню збірника «Економіка транспортного комплексу» ___________________________________________
___________________________________________

4. Наявність наукової новизни, рівень обгрунтованості одержаних наукових результатів, оригінальність ідей ___________________________________________
___________________________________________

5. Позитивні сторони статті
___________________________________________
___________________________________________

6. Доцільність публікації статті
___________________________________________
___________________________________________

7. Наукова література та інші джерела інформації, на яких базується дослідження
___________________________________________
___________________________________________

8. Недоліки та доповнення, які мають бути внесені автором ___________________________________________
___________________________________________

9. Загальний висновок
___________________________________________
___________________________________________
(рекомендувати до публікації, рекомендувати після усунення зауважень, не рекомендувати)

 

Рецензент _____________ Прізвище, ініціали

Дата

Колонка Контенту