Ви тут

Контент

Редакційна політика журналу

Редакція підтримує Будапештську ініціативу відкритого доступу (Budapest Open Access Initiative), спрямовану на вільне та безкоштовне поширення наукових знань, яке сприяє прискореному розвитку науки.

Редакція проводить активну роботу з включення Збірника в міжнародні електронні бібліотеки, каталоги та наукометричні бази з метою входження в світовий науковий інформаційний простір, підвищення як рейтингу самого Збірника, так і індексів цитування його авторів.

Редакція збірника наукових праць «Економіка транспортного комплексу» сподівається, що її діяльність сприятиме розвитку вітчизняної економічної науки.

Місія:

надаємо платформу для науковців-економістів (дослідників, теоретиків, практиків, професіоналів), щоб вони могли поділитися своїми знаннями, результатами досліджень, теоріями або поглядами стосовно соціально-економічного розвитку транспортного комплексу України як на макро-, так і на мезо- й мікрорівнях проблематики.

Завдання:

  • завдання методологічного порядку: забезпечення продуктивного діалогу між економістами;
  • завдання практичного характеру: допомога науковцям поширювати свої наробки та ідеї серед представників бізнесу;
  • завдання дослідницького плану: публікація результатів інноваційних прикладних досліджень, що працюють на підвищення ефективності діяльності економічних структур і вдосконалення економічної соціалізації;
  • задачі освітнього плану: орієнтація освітнього процесу вищих навчальних закладів на зміни у змісті діяльності економічних систем, обмін досвідом викладання економічної науки, формування міжкультурної компетентності;
  • екологічні завдання, суть яких можна відобразити в стратегічному орієнтирі: економіка має бути екологічною, а екологія – економічною.

Колонка Контенту