Ви тут

Контент

Голова колегії

Криворучко Оксана Миколаївна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту ХНАДУ

Заступник голови

Дмитрієв Ілля Андрійович, доктор економічних наук, професор, декан факультету управління і бізнесу ХНАДУ, Заслужений діяч науки і техніки України

Заступник голови

Шинкаренко Володимир Григорович, доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту ХНАДУ, Заслужений діяч науки і техніки України

Відповідальний секретар

Федотова Ірина Володимировна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту ХНАДУ

Члени редколегії

·        Дикань Володимир Леонідович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки і управління виробничим і комерційним бізнесом, Заслужений будівельник України, Український державний університет залізничного транспорту,

·        Іванілов Олександр Семенович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри екноміки підприємства ХНАДУ,

·        Маліков Володимир Васильович, доктор наук з державного управління, професор ХНАДУ,

·        Сич Євген Миколайович, доктор економічних наук, професор, Національний транспортний університет, м. Київ,

·        Якименко Наталя Василівна, доктор економічних наук, професор, Харківський торговельно-економічний інститут,

·        Світлана Райчева Димитракієва, доктор, професор кафедри «Икономика и менеджмънт» Технически университет – Варна, Болгарія

Колонка Контенту