Вы здесь

Випуск 19

07/21/17 11:21

ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ ДОРОЖНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА

Автор: КОРКУШКО Н.М., канд. техн. наук

УДК 339.138:625

C. 94-101.

Запропоновано розглядати імідж дорожнього підприємства як цілеспрямовано створений позитивний образ підприємства, що відображає стійке уявлення споживачів, партнерів, співробітників та інших цільових груп про його діяльність, якість будівництва та обслуговування, репутацію та престижність у дорожній галузі.

Ключові слова: дорожні підприємства, основоположні іміджеві характеристики, імідж.

КОРКУШКО Н.М., канд. техн. наук,

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Файлы:
09_06.pdf142 K
Випуск 19

Колонка Контента