Вы здесь

Випуск 19

07/21/17 09:38

ФОРМУВАННЯ МОДЕЛІ АНТИКРИЗОВИХ ЗАХОДІВ НА АТП

Автор: БОЧАРОВА Н.А., канд. екон. наук, ВЕРЬОВКА Р.С., студент

УДК 658.16

C. 80-94.

Розглянуто причини появи кризових явищ, які необхідно контролювати при першій стадії кризи. Запропоновано інструменти діагностування кризового стану на автотранспортному підприємстві. Обґрунтовано основні напрями діяльності АТП щодо зниження витрат. Запропоновано напрями залучення коштів на АТП в умовах стійкої та хронічної фінансової нестійкості. Уточнено алгоритм розробки реструктуризації боргових зобов’язань на АТП. Сформовано модель антикризових заходів на АТП.

Ключові слова: криза, діагностика, витрати, кошти, фінансова нестійкість, реструктуризація, санація, ліквідація, антикризові заходи.

БОЧАРОВА Н.А., канд. екон. наук, ВЕРЬОВКА Р.С., студент,

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Файлы:
08_06.pdf199 K
Випуск 19

Колонка Контента