Вы здесь

Випуск 19

07/21/17 09:31

ОБҐРУНТУВАННЯ СПОЖИВЧОЇ ЦІННОСТІ ПОСЛУГИ ПАСАЖИРСЬКОГО АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ

Автор: ШИНКАРЕНКО В.Г., докт. екон. наук, ЛЕГКИЙ С.А., здобувач

УДК 658:656.13.033

C. 68-79.

Розглянуто існуючі методи визначення споживчої цінності товарів (послуг), встановлено їхні недоліки й переваги. Розроблено метод визначення споживчої цінності послуги пасажирського автомобільного транспорту, що передбачає визначення цінності за допомогою експертного опитування споживачів. Результатом цього методу є вартісні оцінки вкладу кожного параметра послуги.

Ключові слова: цінність, споживач, послуга, методика, якість, задоволення, оцінка, шкала, суміщення.

ШИНКАРЕНКО В.Г., докт. екон. наук, ЛЕГКИЙ С.А., здобувач,

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Файлы:
07_06.pdf190 K
Випуск 19

Колонка Контента