Вы здесь

Випуск 19

07/20/17 11:19

ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ВІДПОВІДНОСТІ АВТОТРАНСПОРТНИХ ПОСЛУГ ВИМОГАМ СПОЖИВАЧІВ

Автор: ШИНКАРЕНКО В.Г., докт. екон. наук, АНАНКО І.М., асистент

УДК 656.13:339.13

C. 38-45.

Запропоновано методичні основи оцінювання відповідності показників послуги вимогам споживачів, що ґрунтуються на використанні функції Харрингтона та передбачають встановлення бажаних характеристик автотранспортної послуги і визначення розбіжностей на підставі їх порівняння з фактичними значеннями показників пропозицій автотранспортних підприємств. Це дозволить забезпечити швидку адаптацію підприємств до мінливих умов ринку за рахунок оперативного прийняття обґрунтованих маркетингових рішень, спрямованих на підвищення рівня відповідності послуги вимогам та забезпечення задоволеності споживачів.

Ключові слова: автотранспортна послуга, вимоги споживачів, узгодження інтересів, оцінювання відповідності, функція бажаності Харрингтона.

ШИНКАРЕНКО В.Г., докт. екон. наук, АНАНКО І.М., асистент,

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Файлы:
04_06.pdf156 K
Випуск 19

Колонка Контента