Вы здесь

Випуск 19

07/20/17 13:20

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК МАРКЕТИНГУ ТА ЛОГІСТИКИ В АВТОТРАНСПОРТНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

Автор: ФЕДОТОВА І.В., канд. екон. наук, КІБЕЦЬ І.В., студентка

УДК 65.012.34:658.8

C. 57-67.

Розглянуто взаємозв’язок маркетингу та логістики в підприємстві. Визначено основні точки взаємодії маркетингу та логістики, ґрунтуючись на відповідних елементах комплексів «7Р» та «7R». Запропонована інтегрована система маркетинг-логістики в АТП, яка представлена у вигляді взаємодіючих функціональних підсистем підприємства. Сформульовані входи, виходи системи та основні завдання кожної з функціональних підсистем маркетингової логістики АТП.

Ключові слова: маркетинг, логістика, маркетингова логістика, взаємодія, ланцюг постачань, інтегрована система, системний підхід.

ФЕДОТОВА І.В., канд. екон. наук, КІБЕЦЬ І.В., студентка,

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Файлы:
06_06.pdf169 K
Випуск 19

Колонка Контента