Ви тут

Контент

Вітаємо на сайті збірника наукових праць "Економіка транспортного комплексу"

Основні відомості про Збірник наукових праць «Економіка транспортного комплексу»

Збірник наукових праць «Економіка транспортного комплексу»
Обкладинка збірника наукових праць «Економіка транспортного комплексу»

Збірник наукових праць «Економіка транспортного комплексу» видається з 2002 р. Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 6387 від 24.07.2002 р.

У збірнику розглядаються загальноекономічні питання розвитку транспортної системи України, особлива увага приділяється розгляду економічних проблем розвитку автомобільного транспорта та автомобільно-дорожнього господарства. 

Розрахований на наукових працівників, студентів та здобувачів наукових ступенів, спеціалістів транспортного комплексу України.

Збірник внесено до переліку фахових видань з економічних наук ВАК України (постанова президії ВАК України від 29 грудня 2014 р. № 1528)

Друкована версія: ISSN 2225-2304
Онлайн версія: ISSN 2225-2444

Сайт журналу: http://etk-journal.khadi.kharkov.ua/

Засновник: Харківський національний автомобільно-дорожній університет.
Головний редактор: д.е.н., проф. Криворучко О.М.

Заступник головного редактора: д.е.н., проф. Дмитрієв І.А.
Відповідальний секретар: д.е.н., проф., академік транспортної академії України, заслужений діяч науки і техніки України  Шинкаренко В.Г. 

Члени редколегії: В. Л. Дикань, В.В. Маліков, Є. М. Сич, І.В. Федотова, О.С. Іванілов, Н.В. Якименко, С. Райчева Димитракиєва (Болгарія).

Представлення у системах реферування: видання відображається в реферативній базі даних  Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського НАН УкраїниeLIBRARY,  CYBERLENINKA, Index CopernicusDRJI.

Основні параметри:

періодичність - 2 рази на рік;
мови видання - українська, російська;
обсяг - до 15 ум. друк. арк.;
тираж - 100 примірників;
географія розповсюдження - Україна та країни СНД.

Оплата публікації: Згідно до наказу ХНАДУ №54 від 16 квітня 2009р. збірник наукових праць «Економіка транспортного комплексу» є некомерційним науковим виданням призначеним для вільного доступу. Автори лише компенсують витрати на публікацію статті.

Загальна вартість за виконання верстки, редагування, правки, коректури, роздрукування і розміщення статті у збірнику складає від 30 до 50 грн. з ПДВ за 1 стор. формату А4.

Колонка Контенту